МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2020/2021 оны Хаврын улирлын хичээл сонголт-2 явагдаж байна.