Дэлгэцэн дээрх мэдээлэл 5 минут тутамд шинэчлэгдэнэ гэдгийг анхаарна уу!

Байршил сонгох


3 - бүлэг, Улаанбаатар хот - Хяналтын тооМэргэжил Нийт хяналтын тоо Үлдсэн хяналтын тоо Авсан хяналтын тоо
1 Архитектур 45 -3 48
2 Интерьер дизайн 30 -3 33
3 График дизайн 25 -1 26
4 Хувцасны дизайн 24 0 24
5 Үйлдвэрлэлийн дизайн 20 -1 21
6 Инженерийн бэлтгэл /Япон хэл, Архитектур/ 18 6 12

Мэргэжил сонголт явагдаагүй байна.