МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2021-2022 оны Намрын улирлын бакалаврын хичээл сонголт 2 2021-09-19-нд хаагдана.