Хөдөлгөөнт холбоо

Зохиогч:   Б.Отгонбаяр

Хамтран зохиогч: [Б.Отгонбаяр:J.RC01],[Ө.Буянхишиг:J.RC29]

Улсын бүртгэлийн дугаар: 978-99978-57-17-0

Олгосон огноо: 2017-06-23

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Уг сурах бичиг нь үндсэн долоон бүлэгтэй бичсэн. 

Нэгдүгээр бүлэгт хөдөлгөөнт холбооны үндэс
Хоёрдугаар бүлэгт үүрэн хөдөлгөөнт холбооны суурь загвар, давтамж дахин ашиглалт, суваг хуваарилалт, үйлчилгээний зэрэглэл, гардвар, түүний практик асуудлууд
Гуравдугаар бүлэгт хөдөлгөөнт холбоонд контент дамжуулах
Дөрөвдүгээр бүлэгт радио долгионы тархалт, замын алдагдал
Тавдугаар бүлэгт CDMA болон GSM суурь систем
Зургаадугаар бүлэгт 2.5G болон HSPA (3G) 
Долоодугаар бүлэгт 4G LTE талаар тусгасан.

Түлхүүр үг: #2G #3G #4G LTE #үүрэн хөдөлгөөнт холбоо
Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Отгонбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020