ЭДЦС-ын 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн гэмтлийн судалгаа, гэмтлийг бууруулах боломж

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС- эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, №26/253

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-03-29

Хуудас дугаар: 78-81

Өгүүллийн хураангуй:

1.      ЭДЦС-ын 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн гэмтлийн судалгаа, гэмтлийг бууруулах боломж. Ухаалаг эрчим хүч оюутны оролцоо, ШУТИС- эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл, №26/253, 2019 он. 78-81 хуудас.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөдөлгүүр #гэмтэл

Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020