Зуурмагийн хэвлэх төхөөрөмжийн ПИД удирдлага, түүний загварчлал

Хэвлэлийн нэр: Ухаалаг эрчим хүч-оюутны оролцоо бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  Б.Бат-эрдэнэ

Хамтран зохиогч: Б.Мөнхтуяа

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-03-30

Хуудас дугаар: 149-153

Өгүүллийн хураангуй:

Өнөө цагт хүнсний үйлдвэрлэл орчин үеийн технологуудыг ашиглан өндөр хурдтайгаар хөгжиж байгаа бөгөөд монгол улс нь хувьд аж үйлдвэрлэл нь хөгжлийн үе шатандаа яваа улс юм. Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийг гар үйлдвэрлэлээс автоматжуулсан системд шилжүүлэх нь тун чухал бөгөөд эдийн засгийн хувьд ашигтай байдаг. ПИД удирдлага нь автомат удирдлагын системд хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг. Аливаа удирдлагын системийг хялбар аргаар симуляц хийхэд  Matlab программыг өргөн хэрэглэж байна. Энэ судалгааны ажилд зуурмаг хэвлэх төхөөрөжийн ПИД удирдлагын загварчлалыг харуулсан. Загварчлалыг гүйцэтгэхдээ Мatlab программ ашигласан ба түүний график үр дүнг  үзүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ПИД удирдлага #математик загварчлал #Matlab туршилт #гэдрэг холбоо #үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020