Статистик үзүүлэлтүүд

Төрлөөр задалсан график:

Сургуулиар задалсан график:

Сурах бичиг
Дизайн Технологи -8
Зохиогч: У.Лхагвадорж
Хуудас: 96
Компьютерийн архитектур, дизайн электрон хичээл
Зохиогч: Г.Дугарчулуун
Хуудас:
Хүнийн нөөцийн менежмент
Зохиогч: Г.Гантөгс
Хуудас: 200
Удирдлагын бүртгэлийн хэрэглээг сайжруулах зөвлөмж
Зохиогч: Б.САРАНТУЯА
Хуудас: 32
Аж ахуйн нэгж дэх удирдлагын бүртгэл, шинжилгээний арга зүй
Зохиогч: Б.САРАНТУЯА
Хуудас: 132